Op de hoogte blijven?
Volg ons op social media!

 

TEL: 0184-677200

Lean en BIM


LEAN: Een andere manier van denken, doen en werken. Bouwtijdverkorting een feit!


Zo min mogelijk tijd en geld verspillen en
zo veel mogelijk waarde toevoegen. En vooral alle mensen op de werkvloer stimuleren om iedere dag weer nieuwe en slimmere oplossingen te bedenken. Dat is onze LEAN filosofie.

Alle betrokken partijen (opdrachtgever, bouwdirectie, architect en adviseurs, leveranciers, onderaannemers en installateurs) nemen proactief deel aan het voorbereidings- en uitvoeringsproces van elk individueel bouwproject. Door in een vroeg stadium regelmatig met elkaar om tafel te gaan, stemmen we de plannen, methodes, planning en voortgang voortdurend nauwkeurig af. Dankzij deze besprekingen kennen de leden van het bouwteam elkaar goed. Dit zorgt voor een prettige sfeer en er is meer respect en waardering voor elkaars werk. Het vooraf samen afstemmen van de werkzaamheden heeft ook een positieve werking op het resultaat. Er wordt niet sneller of harder gewerkt, maar er is minder tijdverlies en de productie is optimaler.


Kosten besparen

De bestaande ontwikkel-, voorbereiding- en uitvoeringsprocessen zijn in samenwerking met partijen geoptimaliseerd, om hiermee de bouwkosten structureel te verlagen. Zo creëren we een continu lerende organisatie en brengen we verspillingen zowel in tijd als in geld drastisch terug.

RESULTAAT

  • Aanzienlijke bouwtijdverkorting
  • Kostprijsverlaging door faalkostenreductie
  • Hogere kwaliteit, minder nazorg
  • Plezierige/constructieve samenwerking


BIM: De volgende stap in verdere ketenintegratie

Bij BM zijn wij volop bezig met de integratie van BIM of anders gezegd met het Bouw Informatie Model. Het Bouw Informatie Model (BIM) is het gereedschap dat het beste past bij de laatste ontwikkelingen in de bouwsector en aansluit bij onze overtuiging van nut en noodzaak van ketenintegratie de LEAN werkmethodiek. 

Onze rol als regisseur van het ontwerp- en bouwproces kunnen we nog verder optimaliseren door gebruik te maken van BIM. We verbinden middels BIM de inbreng die door de betrokken vakspecialisten ontwikkeld wordt tot een foutloos op elkaar aansluitend geheel. Daar is creativiteit voor nodig, maar ook overzicht over de diverse (ontwerpende) disiplines die betrokken zijn bij de realistatie van bouwprojecten. BIM is in onze visie dan ook meer dan slechts 3D modelleren. BIM staat synoniem voor een andere manier van werken, het is een proces en een innovatieve manier van samenwerking. Het is als aanvulling op LEAN, de werkmethodiek die helpt bij een verdere ketenintegratie in de bouw.