Op de hoogte blijven?
Volg ons op social media!

 

TEL: 0184-677200

BM Renovaties

Dak- en gevelrenovatie KSU De Spits

Het gefaseerd vervangen van de huidige gevelbeplating en dakbedekking. Per geveldeel en aangrenzend dakvlak is het gehele project in vier fases uitgevoerd.

Globaal kan de renovatie van het bouwwerk als volgt worden omschreven:

Het gefaseerd vervangen van de huidige gevelbeplating en dakbedekking. Per geveldeel en aangrenzend dakvlak is in vier fases het gehele project uitgevoerd. 

Fase 1: Zuidzijde: gevels en aangrenzende (hellende) daken

Fase 2: Oostzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Fase 3: Noordzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Fase 4: Westzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Ter aanvulling op de eerder uitvoerde inspecties naar de vocht- en technische problemen bij gevels en daken waarbij destijds gevaar van loslatende beplating en lekkageproblemen aan de orde waren, is op verzoek van de KSU een aanvullende inspectie naar nog steeds heersende problematiek bij daken en gevels van basisschool De Spits te Utrecht - Lunetten door Van Hoogevest Architecten uitgevoerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de lekkageproblemen de basisconstructie aangetast heeft. Doel daarvan is te kunnen bepalen welke onderdelen in een te renoveren situatie gehandhaafd kunnen blijven.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever

 KSU Utrecht

Programma

 Dak- en gevelrenovatie

Categorie

 Renovatie

Bouwsysteem

 Nvt

Bouwsom

 Ca. €274.000,-

Status

 Opgeleverd augustus/september 2019

Recente

 • Dak- en gevelrenovatie KSU De Spits

  Bekijk
 • Groot onderhoud ca. 416 won. te Oudenbosch en omgeving

  Bekijk
 • Groot onderhoud 38 woningen Heinenoord | Wouter vd Walestraat

  Bekijk
 • Fijnaart, grootschalig onderhoud

  Bekijk
 • Ridderkerk, Farelcollege

  Bekijk
 • Sliedrecht,160 woningen 'Valkhof'

  Bekijk
 • Papendrecht, flat Marisstraat

  Bekijk