Op de hoogte blijven?
Volg ons op social media!

TEL: 0184-677200

BM Renovaties

Dak- en gevelrenovatie KSU De Spits

Globaal kan de renovatie van het bouwwerk als volgt worden omschreven:

Het gefaseerd vervangen van de huidige gevelbeplating en dakbedekking. Per geveldeel en aangrenzend dakvlak zal in vier fases het gehele project uitgevoerd gaan worden. 

Fase 1: Zuidzijde: gevels en aangrenzende (hellende) daken

Fase 2: Oostzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Fase 3: Noordzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Fase 4: Westzijde: gevels en aangrenzende (hellende)daken

Ter aanvulling op de eerder uitvoerde inspecties naar de vocht- en technische problemen bij gevels en daken waarbij destijds gevaar van loslatende beplating en lekkageproblemen aan de orde waren, is op verzoek van de KSU een aanvullende inspectie naar nog steeds heersende problematiek bij daken en gevels van basisschool De Spits te Utrecht - Lunetten door Van Hoogevest Architecten uitgevoerd. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de lekkageproblemen de basisconstructie aangetast heeft. Doel daarvan is te kunnen bepalen welke onderdelen in een te renoveren situatie gehandhaafd kunnen blijven.

 

Voor de dakafwerking geldt dat deze voorzien moet zijn van een waterdichte laag. Het opvangen van water in hoger gelegen goten en inwendig afvoeren naar lager gelegen goten en daarna pas afvoeren vormt een groot risico. De nieuwe dakbedekking dient beter sluitend aangebracht te worden. 

 Voor de goten moet voldoen worden aan de volgende eisen:

 • Goten buiten de gevels plaatsen
 • Eventueel verhoogde afvoer en opgezette achterkant ter plaatse van dakvoet
 • Overloopfunctie naar buitenzijde garanderen
 • Bij voorkeur geen sprongen in goten middels inwendige afvoeren
 • HWA buiten de gevels en voorzien van bladvangers

Voor de gevelbeplating geldt dat deze in een afmeting dient toegepast te worden die niet breukgevoelig is. Daartoe de juiste achter constructie toepassen in optimale maatvoering. Gelet op de vochthuishouding de juiste profielen en waterkering toepassen. Nieuwe gevelbeplating dient spanningsvrij aangebracht te worden. Resumerend moet voldoen worden aan de volgende eisen:

 • Doorslaand vocht en afwatering de constructie in voorkomen
 • Goede ventilatie garanderen
 • Spanningsvrije montage met deugdelijke bevestigingsmiddelen
 • Enigszins stootvast.

Feiten en cijfers

Opdrachtgever

KSU Utrecht

Programma

Dak- en gevelrenovatie

Categorie

 

Bouwsysteem

Nvt

Bouwsom

Ca. €274.000,-

Status

opgeleverd

augustus/september 2019

Recente

 • Dak- en gevelrenovatie KSU De Spits

  Bekijk
 • Groot onderhoud ca. 416 won. te Oudenbosch en omgeving

  Bekijk
 • Groot onderhoud 38 woningen Heinenoord | Wouter vd Walestraat

  Bekijk
 • Fijnaart, grootschalig onderhoud

  Bekijk
 • Ridderkerk, Farelcollege

  Bekijk
 • Sliedrecht,160 woningen 'Valkhof'

  Bekijk
 • Papendrecht, flat Marisstraat

  Bekijk